Izvor i sastav prirodne mineralne vode

Prirodne mineralne vode, u koje spada prirodna mineralna voda Donat Mg, jesu podzemne vode sa posebnim stalnim hemijskim i fizičkim svojstvima.

Mineralna voda
Zbog njihovih svojstava, prirodne mineralne vode nazivamo i životnim sokovima Zemlje.

Zahvaljujući svojim fizičko-hemijskim svojstvima, voda na svom putovanju kroz unutrašnjost Zemlje intenzivno rastvara stene pod uticajem pritiska, temperature, gasova itd. Dejstvo se znatno pojačava u slučaju prisustva ugljen-dioksida.

Tako nastaju vodeni rastvori koji se međusobno razlikuju s obzirom na količinu i raznolikost rastvorenih mineralnih materija. Raznolikost rastvorenih mineralnih materija u prirodnim mineralnim vodama zavisi od podzemnog okruženja kojim voda teče, dubine vodenih puteva i vremena zadržavanja vode u podzemnom prostoru.

Ogljikov dioksid Donat

Od 92 prirodna elementa kao sastojak mineralnih voda pojavljuje se samo četvrtina.

Katjoni: Na+, K+, Mg2+, Ca2+
Anjoni: Cl-, HC03-, S042-
Prateći elementi: Sr2+, Fe2+, Mn2+, F-, J-, Br-, SiO32- i mnoštvo elemenata u tragovima

Mineralne vode mogu prema određenoj metodologiji da se podele na različite tipove s obzirom na sadržaj jona koji prevladavaju.

Donat Mg je magnezijum-natrijum-hidrogenkarbonatni-sulfatni kiseljak..

Čista voda

Čistoća prirodne mineralne vode

Za prirodne mineralne vode je karakteristično da odgovaraju higijenskim i bakteriološkim standardima već na samom izvoru. Njihova čistoća je posledica velikih dubina iz kojih dolaze.

Donat raziskave

Farmakološka, fiziološka i klinička ispitivanja

Prirodna mineralna voda može da ima prehrambene i fiziološke efekte.

Primenom naučno priznatih metoda ispituju se svojstva prirodne mineralne vode i njeni efekti na ljudski organizam (neutralizacija želudačne kiseline, regulisanje rada digestivnog trakta, uticaj na funkciju bubrega, ravnotežu minerala...).