Magnesium

De flesta människor är omedvetna om magnesiumets betydelse för kroppen. Magnesium är en av de viktigaste mineralerna för uppnå god hälsa. Experter är överens om att den rekommenderade dagliga intaget av magnesium för vuxna är 375 mg.

Kroppen reglerar upptaget av magnesium. Uppstår magnesiumbrist i kroppens celler kompenserar kroppen det med magnesium från reserver i skelettet och levern. Om bristen är för stor för kroppen att kompensera visar sig det i tydliga bristsymptom som förstoppning, dålig matlust, illamående, trötthet, orkeslöshet, muskelkramper, myrkrypningar, irritation, sömn, huvudvärk, koncentrationssvårigheter och psykologiska förändringar.

Donat Mg za aktivne moške
Forskare har kallat magnesium för antistressmineralen och räddningen för nerver och muskler.

Desto allvarligare magnesiumbrist ju tydligare är symptomen. Exempel på symptom är myrkrypningar, kramper, spasmer, skakningar och plötsliga beteendeförändringar som orsakas av högre elektrisk aktivitet i hjärnan samtidigt med oregelbunden hjärtrytm. Allvarlig magnesiumbrist kan i sin tur leda till leda till minskad koncentration av kalcium i blodet och har även samband med minskad koncentration av kalium.

Extrem magnesiumbrist är mycket sällsynt. Mindre brist orsakar sällan några besvär men när de väl uppstår blir problemen ofta långvariga. Besvären är olikartade och uppenbarar sig på många olika sätt.

De flesta av symptomen är väldigt generella och kan ha andra medicinska orsaker än brist på magnesium. Om du har någon av de beskrivna symptomen ska du kontakta din läkare.

Vzroki za pomanjkanje magnezija

Magnesiumbrist kan bero på:

Vid brist eller sämre upptagningsförmåga av magnesium finns ett behov att komplettera det dagliga intaget. Bristen kan bero på:

 • Modern livsmedelsproduktion är en anledning till att dagens mat innehåller lägre halt av magnesium och andra mineraler.
 • Felaktig kost, olika dieter liksom kalciumrik mat respektive kost med brist på vitaminerna B1, B2 och B6.
 • Vissa mediciner som vätskedrivande, antibiotika och vissa cellgifter
 • Endokrina orsaker (vissa sjukdomar i sköldkörteln, njurar eller binjurar)
 • Dåligt skött diabetes åtföljs ofta av magnesiumbrist eftersom hög blodsockernivå har samband med ökad utsöndring av magnesium genom njurarna.
 • Alkoholberoende följs även av magnesiumbrist. Alkoholen hindrar upptagning av magnesium från maltsmältningsorganen och är samtidigt urindrivande.
 • Försämrat upptag och förlust av magnesium från matsmältningsorganen efter vissa operationer. Människor med Crohns sjukdom, celiaki, ulcerös kolit och liknande tarmsjukdomar som åtföljs av diarré löper också risk att drabbas av magnesiumbrist.
 • Stress – och för högt levnadstempo ökar kroppens behov av magnesium.
 • Äldre människor har magnesiumbrist delvis på grund av lägre intag, delvis på grund av lägre upptagningsförmåga samt förhöjd avsöndring genom njurarna.
Pitje Donat Mg

Rekommendation

 • Ät hälsosam, naturlig och mindre processad mat. Ät mycket gröna grönsaker, fullkornsprodukter, groddar och nötter.
 • Undvik för mycket alkohol
 • Träna regelbunden och undvik stress

Magnesiums roll i kroppen

 • nödvändigt vid ökade behov (som vid snabb tillväxt, graviditet, amning)
 • medverkar vid mer än 300 biokemiska processer i kroppen
 • minskar trötthet och utmattning
 • bidrar till normal psykologisk funktion
 • bidrar till balansen av elektrolyter

 

 • bidrar till att frigöra energi vid matsmältningen
 • hjälper muskelsystemets funktion, inklusive hjärtmuskeln
 • bidrar till bra skelett och tänder;
 • spelar roll vid proteinsyntes och celldelningen
Donat Mg magnezij

Hur hjälper Donat Mg vid magnesiumbrist:

Så lite som tre till fyra deciliter av det naturliga mineralvattnet Donat Mg täcker kroppens dagliga behov av magnesium.

Mineralvattnet Donat Mg rekommenderas med en varierad och balanserad kost som en naturlig del i en hälsosam livsstil.