Donat Mg: vetenskapligt
bevisad hjälp vid förstoppning

I över 400 år har det naturliga mineralvattnet Donat Mg hjälpt vid besvär med förstoppning. En klinisk undersökning som genomförts i Tyskland har nu även vetenskapligt bevisat att Donat Mg effektivt stimulerar matsmältningen och förbättrar livskvaliteten.*

Donat Mg / Klinisk studie
Under studien uppskattade mer än 94 % av deltagarna och 97 % av intervjuarna att Donat Mg är effektivt, att de tål den väl och att deras livskvalitet förbättrats.

Klinisk studie

Den kliniska undersökningen har genomförts i enlighet med de regler som gäller inom branschen för kliniska läkemedelsprövningar. Testpersonerna har enligt kliniska parametrar problem med förstoppning. De deltagare som drack Donat Mg tömde sina tarmar, efter sex veckor, spontant tre gånger oftare jämfört med deltagarna i kontrollgruppen. Under studien uppskattade mer än 94 % av deltagarna och 97 % av intervjuarna att Donat Mg är effektiv och att de tål den väl och att deras livskvalitet förbättrats.

Förstoppning är ett vanligt besvär hos den moderna människan. Alla har varit förstoppade åtminstone en gång under sin livstid och 2 % av befolkningen har kroniska besvär med förstoppning. Problem med matsmältningen drabbar oftare kvinnor och äldre personer. För att övervinna dessa problem rekommenderar en 400-årig folktradition att inta Donat Mg och nu har även en klinisk studie, genomförd av institutet analyze & realize GmbH analyze & realize GmbH i Berlin, vetenskapligt bevisat att Donat Mg har en gynnsam effekt på matsmältningen.

För din hälsa

I samband med intagandet av Donat Mg får du naturligtvis inte glömma vikten av en mångsidig och balanserad kost och en hälsosam livsstil:

  • drick två till fyra glas vatten om dagen,
  • drick varma drycker på morgonen,
  • ät rikligt med frukt och grönsaker,
  • ät plommon och kli,
  • minska intaget av mjölk- och koffeindrycker,
  • motionera regelbundet,
  • drick två glas Donat Mg om dagen.

* Bedömning av säkerheten och effektiviteten av det naturliga mineralvattnet Donat Mg på tarmfunktionen; randomiserad, placebokontrollerad, dubbelblind klinisk undersökning - uppgifter förberedda för publicering.

Donat Mg är enligt EU:s Officiella Tidning 2005/C59/06 ett naturligt mineralvatten som innehåller magnesium, natrium, kalcium, sulfater, vätekarbonat och koldioxid.

Den höga halten mineraler gör att Donat Mg har många positiva effekter på människokroppen.