Naturligt mineralvatten - ursprung och innehåll

Donat Mg är ett naturligt mineralvatten som har stabila verksamma kemiska och fysikaliska egenskaper och hämtas upp från underjordiska källor.

Mineralna voda
På grund av sina speciella egenskaper borde kanske mineralvatten kallas jordens livsdryck.

Så här utvinns mineralvatten. När vattnet rinner genom jordlagren löser det upp mineraler ur underjordiska stenmaterial. Mineralerna luckras upp tack vare vattnets fysikaliska/kemiska egenskaper och på grund av faktorer som tryck, temperatur och gaser i jorden. Upptagningsprocessen effektivseras om den kan samverka med koldioxid.

Vattnets väg genom jorden resulterar i en vattenlösning som skiljer sig från andra mineralvatten. Sammansättning, variationen av upplösta mineralämnen, beror på de jordlager som vattnet har runnit igenom, på vilket djup och hur långt vattnet har flödat genom jorden.

Ogljikov dioksid Donat

Mineralvatten innehåller en fjärdedel av de 92 kända grundämnena

Katjoner: Na+, K+, Mg2+, Ca2+
Anjoner: Cl-, HC03-, S042-
Bielement: Sr2+, Fe2+, Mn2+, F-, J-, Br-, SiO32- samt spår av en mängd olika element.

Man delar upp naturliga mineralvatten i olika typer beroende av halten av dominerande joner.

Donat Mg är magnesium-natrium-vätekarbonat-sulfat-syrlig.

Čista voda

Det rena naturliga mineralvattnet

Det som utmärker naturligt mineralvatten är att det redan vid källan motsvarar alla hygieniska och bakteriologiska krav som ställs på ett mineralvatten. Vattnets renhet beror på de stora djup mineralvattnet är hämtat ifrån.

Donat raziskave

Farmakologiska, fysiologiska och kliniska studier

Naturligt mineralvatten kan ha positiva effekter på både nutrition och kroppens funktion.

Det finns ett antal studier på det naturliga mineralvattnets effekter och dess inverkan på den mänskliga kroppen (till exempel neutralisering av magsyra, reglering av matspjälkningen, inverkan på njurfunktionen, mineralblåsan för att nämna några).