Donat Mg -

rikare på magnesium än något annat naturligt miniralvatten* Uppgifter i jämförelsetabellen omfattar alla tillgängliga, erkända, naturliga mineralvatten fran EUs register.

Innehåll i Donat Mg naturliga mineralvatten (mg/l):
 
magnesium (Mg2+)1000
natrium (Na+)1700
kalcium (Ca2+)380
vätekarbonat (HCO3-)7800
sulfat (SO42-)2100
klorid (Cl-)75
koldioxid (CO2)min. 3500

Magnesium gör dig mindre trött, ger en bättre balans för kroppens elektrolyter, stärker muskler och nervsystemet liksom skelett och tänder.

Donat Mg har en gynnsam effekt på matsmältningen och tack vare högre halter av vätekarbonat kan Donat Mg också hjälpa till vid problem med halsbränna. Effekterna av Donat Mg på matsmältningen stöds även av den senaste kliniska studien. Samtidigt som du dricker Donat Mg får du inte försumma vikten av en mångsidig och balanserad kost och en hälsosam livsstil.

Donat Mg -

historia från Rogaška djupa källor

 • 2015

  l. 2015 Klinisk studie bekräftar den positiva matsmältningseffekten av Donat Mg

  Det naturliga mineralvattnet Donat Mg har genomgått kliniska tester på ett urval av människor som enligt kliniska parametrar har besvär med förstoppning. Studien genomfördes i Tyskland och den har vetenskapligt bevisat att Donat Mg effektivt stimulerar matsmältningen och förbättrar livskvaliteten.

 • 2013

  Har år 2013 är Donat Mg ett välkänt och erkänt naturligt mineralvatten med magnesium och har en ny modern förpackningsdesign. Med den nya förpackningen vill vi lyfta fram de hälsosamma effekterna av detta unika mineralvatten.

 • 1908

  Geologen Joseph Knett övertygade ägarna till källorna i Rogaška att genomföra en genomgående förändring av hur man tappade upp vattnet. Utifrån sina studer förutsåg han att mineralvatten skulle rinna fram från sprickor i marken i den grop som hade grävts mitt i kurortsparken i Rogaška Slatina. Det stämde. Vattnet från den nya källan var därtill så olik de dittills kända vattnet att det fick ett nytt namn, nya kurortsmetoder och ett nytt sätt att tappa det på flaska. Vattnet döptes till Donat efter närliggande berget Donačka gora som präglar landskapet runt Rogaška Slatina.

 • 1869

  1869 var Rogaškas mineralvatten det tredje mest sålda vattnet i världen, bara Vichy och Selters mineralvattnen sålde bättre. Det var känt och dracks över hela världen. På världsutställningen i Chicago 1893 mottog kurorten Rogaška slavinna, som var distributör av vattnet, en kvalitetsmedalj. För att säkerhetsställa kvalitén rustades källorna i Rogaška Slatina upp. På grund av de höga halter av mineraler gjordes nya studier av vattnet, nya kurortsbehandlingar togs fram liksom ny teknik för tappning av vattnet.

 • 1801

  I början av 1800-talet föreslog greve Ferdinand Attems, statsguvernör för Steiermark, att de styrande, ständerna, skulle förvärva marken omkring Rogaškas källor. De ville förhindra en okontrollerad och oseriös exploatering av källorna och istället bygga en modern kurort. Det var grunden för kurorten Rogaška Slatina som därmed blev en viktig nod bland de europeiska kurorterna och det moderna Europas historia i stort.

 • 1721

  Striden om distributionsrätten vanns 1721 av en sammanslutning av apotekare. De rustade upp källorna och efter tre år lyckades de sälja över 20 000 flaskor mineralvatten. När sammanslutningen löstes upp 1782 blev exploateringen av Rogaškas vatten åter kaotisk.

 • 1685

  Det första vetenskapliga verket om Rogaškas vatten publicerades 1685. "Roitschocrene" skrevs av Johann Benedikt Gründel, en läkare från Maribor. I slutet av 1600-talet utspelades häftiga strider om rätten till exploatering av Rogaškas vatten. De inblandade var baron Courty, jordägare i Rogaška, prosten i Sveti Križ som var källornas förvaltare samt bönderna i trakten. Kejsar Leopold gjorde slut på striderna med sitt dekret om allmän rätt till källorna. Det ledde istället till en strid om distributionsrätten av vattnet.

 • 1670

  Det stora genombrottet för källorna kom omkring 1670 tack vare dr. Paul Sorbait, habsburgska monarkins hovläkare och professor vid Wiens Läkarfakultet. Hans behandlingar med Rogaškas vatten blev mycket framgångsrika. Efterfrågan på vattnet ökade och utvecklades till en försäljningssuccée. Kurer från Rogaška förskrevs även av andra läkare i kejsardömet och på sjukhuset i Graz testades mineralvattnet som kliniskt läkemedel.

 • 1572

  Den första kända analysen av Rogaškas mineralvatten genomfördes. I takt med den medicinska utvecklingen har användningen av källorna utvecklats.

 • 1141

  Keltiska och romerska lämningar vid och runt källorna visar att mineralvatten från Rogaška användes redan under antiken. Mineralvattenkällorna dokumenteras första gången 1141 då den nämns i ett fastighetsregister som en hållpunkt vid en gränsdragning.