Porijeklo i sastav prirodne mineralne vode

Prirodne mineralne vode, u koje spada prirodna mineralna voda Donat Mg, jesu podzemne vode s posebnim stalnim hemijskim i fizičkim svojstvima.

Mineralna voda
Zbog njihovih svojstava, prirodne mineralne vode nazivamo i životnim sokovima Zemlje.

Zahvaljujući svojim fizičko-hemijskim svojstvima, voda tokom svog putovanja kroz unutrašnjost Zemlje intenzivno rastvara stijene pod uticajem pritiska, temperature, gasova itd. Efikasnost djelovanja značajno se pojačava u prisustvu ugljendioksida.

Tako nastaju vodeni rastvori koje se međusobno razlikuju s obzirom na količinu i raznovrsnost rastvorenih mineralnih materija. Raznovrsnost rastvorenih mineralnih materija u prirodnim mineralnim vodama zavisi od podzemnog okruženja kojim voda teče, dubini vodenih puteva i vremenu zadržavanja vode u podzemnom prostoru.

Ogljikov dioksid Donat

Od 92 prirodna elementa kao sastojak mineralnih voda pojavljuje se samo četvrtina.

Katjoni: Na+, K+, Mg2+, Ca2+
Anjoni: Cl-, HC03-, S042-
Prateći elementi: Sr2+, Fe2+, Mn2+, F-, J-, Br-, SiO32- i brojni elementi u tragovima

Mineralne vode mogu prema određenoj metodologiji da se podijele na različite tipove s obzirom na sadržaj preovlađujućih jona.

Donat Mg je magnezijumova-natrijumova-hidrogenkarbonatna-sulfatna kisjela voda.

Čista voda

Čistoća prirodne mineralne vode

Za prirodne mineralne vode je karakteristično da već na samom izvoru odgovaraju higijenskim i bakteriološkim standardima. Njihova čistoća je posljedica velikih dubina iz kojih dolaze.

Donat raziskave

Farmakološka, fiziološka i klinička ispitivanja

Prirodna mineralna voda može da ima prehrambene i fiziološke efekte.

Primjenom naučno priznatih metoda ispituju se svojstva prirodne mineralne vode i njezini efekti na ljudski organizam (neutralizacija želudačne kisjeline, regulisanje stolice, uticaj na funkciju bubrega, ravnotežu minerala...).