Donat Mg -

prirodna mineralna voda najbogatija magnezijumom*Pregledani komparativni podaci obuhvataju sve tržišno dostupne priznate prirodne mineralne vode iz registra EU-a.

Karakteristični sastojci prirodne mineralne vode Donat Mg (mg/l):
 
magnezijum (Mg2+)1000
natrijum (Na+)1700
kalcijum (Ca2+)380
hidrogenkarbonat (HCO3-)7800
sulfat (SO42-)2100
hlorid (Cl-)75
ugljen dioksid (CO2)min. 3500
Suvi ostatak na 180°C7900

Magnezijum doprinosi smanjenju umora i iscrpljenosti, ravnoteži elektrolita, radu mišićnog i nervnog sistema, kao i očuvanju zdravlja kostiju i zuba. Za zadovoljavanje potreba za magnezijumom dovoljna su već 3 decilitra dnevno.

Donat Mg blagotvorno utiče na varenje, a zbog većeg sadržaja hidrogenkarbonata može da pomogne i kod problema s gorušicom. Efekte Donata Mg na varenje potvrđuje i najnovije kliničko ispitivanje. Uz pijenje Donata Mg nemojte da zanemarite značaj raznolike i izbalansirane ishrane, kao i zdravog načina života.

Donat Mg -

tradicija iz dubina rogaških izvora

 • 2015

  2015. godine kliničko ispitivanje potvrdilo je pozitivan efekat Donata Mg na varenje

  Prirodna mineralna voda Donat Mg prošla je kliničko ispitivanje na uzorku lica koja s obzirom na kliničke parametre pate od tegoba sa zatvorom. Kliničko ispitivanje sprovedeno u Njemačkoj naučno je dokazalo da Donat Mg efikasno podstiče varenje i unapređuje kvalitet života.

 • 2013

  Donat Mg, dobro poznata i priznata prirodna mineralna voda bogata magnezijumom, dobila je svjež izgled 2013. godine. U skladu s potrebama današnjeg doba, nova ambalaža ističe blagotvorno dejstvo na ljudski organizam i povoljne efekte jedinstvene mineralne vode.

 • Geolog dr Jozef Knet (Joseph Knett) nagovorio je vlasnike rogaških kisjeljaka da temeljito preurede vodozahvate. Na osnovu istraživanja predvidio je da će iz otvora u građevinskoj jami usred lječilišnog parka u Rogaškoj Slatini na svjetlo dana izbiti visoko mineralizovana voda. I to se zbilja dogodilo. Voda iz novog izvora toliko se razlikovala od dotad poznatih mineralnih voda da joj je trebalo dati posebno ime i da se trebalo posebno pripremiti za njenu balneološku primjenu i flaširanje. Nadahnuće za njezino ime – Donat – pronađeno je u obližnjoj planini koja karakteriše izgled Rogaške Slatine, Donačkoj gori.

 • 1869

  Godine 1869. mineralna voda iz ovih krajeva postaje treća najprodavanija voda na svijetu odmah iza mineralne vode iz Višija i Seltersa. Vodu su poznavali i pili širom sveta. Njezin distributer, zemaljsko lječilište u Rogaškoj Slatini, osvojio je na svjetskoj izložbi u Čikagu 1893. godine medalju za njen kvalitet. Kako bi se pobrinuli za vodu, izvršeni su veliki sanacioni radovi na kisjeljacima u Rogaškoj Slatini. Mineralna voda je zbog velikog sadržaja minerala iziskivala nova istraživanja, nove balneološke metode, nove načine korišćenja i nove tehnološke postupke punjenja.

 • 1801

  Početkom 19. vijeka štajerski zemaljski poglavar, grof Ferdinand Atems (Ferdinand Attems), poveo je veliku akciju zemaljskih staleža vezano za otkup zemljišta oko rogaških kisjeljaka. Staleži su željeli da spriječe nekontrolisano i nestručno korišćenje kisjeljaka i da pored njih sagrade moderno lječilište kojim bi upravljale zemaljske vlasti. Tom akcijom iz 1801. godine počinje razvoj lječilišta u Rogaškoj Slatini osnovanog na ovdašnjim kisjeljacima. Mineralna voda iz Rogaške Slatine time postaje važan dio istorije evropske balneologije i evropskog društva uopšte.

 • 1721

  U borbi za prava na distribuciju rogaške vode 1721. godine pobijedilo je društvo apotekara. Oni su uredili izvore i nakon tri godine uspjeli da prodaju više od 20.000 boca mineralne vode. Ukidanjem društva 1782. godine korišćenje rogaških kisjeljaka ponovo postaje nekontrolisano.

 • 1685

  Godine 1685. izašla je prva naučna monografija o rogaškoj vodi Roitschocrene koju je napisao mariborski ljekar Johan Benedikt Grundl (Johann Benedikt Gründel). Krajem 17. vijeka počinje velika borba za pravo na iskorišćavanje rogaških kisjeljaka. Za njega su se borili baron Kurti (Courty), vlasnik imanja u rogaškom regionu, svetokriški župnik koji je upravljao kisjeljacima i seljaci iz obližnjih krajeva. Car Leopold je dekretom o opštem korišćenju rogaških kisjeljaka prekinuo te sporove, no tada počinje bitka za pravo na distribuciju rogaške mineralne vode.

 • 1670

  Oko 1670. godine dolazi do preokreta nakon intervencije dr Pola Sorbea (Paul Sorbait), habsburškog dvorskog ljekara i profesora na bečkom Ljekarskom fakultetu. Njegovo liječenje rogaškom vodom imalo je velike uspjehe, potražnja za vodom se povećala i voda je postala prodajni hit. Drugi ljekari u carstvu počeli su takođe da propisuju kure pijenja rogaške vode, a u bolnici u Gracu ispitivana je čak kao klinički lijek.

 • 1572

  Godine 1572. izvršena je prva poznata analiza rogaške kisjele vode. Njezino korišćenje je razvojem medicinske nauke raslo i jačalo.

 • 1141

  Keltski i rimski nalazi u izvorima i pored njih potvrđuju korišćenje rogaških kisjeljaka u antičko doba. Dokumentovana istorija počinje 1141. godine kada je bunar s kisjelom vodom pomenut kao međaš u nekoj zemljišnoknjižnoj ispravi.