שימוש בעוגיות

האתר שלנו משתמש ב-cookies. cookies הן קבצי טקסט קטנים הנשמרים על המחשב שלכם כאשר אתם מבקרים באתר שלנו. cookies אינן מזיקות לחומרה או לתוכנה שלכם. ניתן להסיר את ה- cookies בכל רגע, או להשתמש בהגדרות הדפדפן כדי למנוע התקנה של cookies על המחשב שלכם.

באיחוד האירופאי, השימוש ב- cookiesכפוף לצו הפרטיות ותקשורת אלקטרונית /EC2002/58 (Directive on privacy and electronic communications 2002/58/EC). הסעיף בצו האמור, אשר מתייחס ל- cookies ולטכנולוגיות דומות, עודכן בשלב מאוחר יותר באמצעות צו 136/2009

בחוק הסלובני, השימוש ב- cookies כפוף לחוק התקשורת האלקטרונית, כפי שפורסם בקובץ החוקים הרשמי של רפובליקת סלובניה מס' 109/2012  (Electronic Communications Act (ZEK-1, Official Gazette of the Republic of Slovenia no. 109/2012) , סעיף 157) .אשר מספק בסיס משפטי לשמירה על פרטיות משתמשי רשת האינטרנט.


רשימת עוגיות בהן משתמש האתר

תיאורמשך אחסון הקובץקוקי
סטטיסטיקות צפייה בדף6 חודשים__utmz
סטטיסטיקות צפייה בדףסיום השיח הפעיל__utmc
סטטיסטיקות צפייה בדף30 דקות__utmb

סטטיסטיקות צפייה בדף

שנתיים__utma

 ניטו עוגיות

ההחלטה האם להשתמש ב-cookies היא שלכם. אתם תמיד יכולים להסיר את ה-cookies. מחיקת ה-cookies, תגרום למחיקת פרופיל הגלישה שלכם ברשת. ניתן להגדיר את רוב הדפדפנים לחסימת קבצי cookies.

למידע על האפשרויות שמציעים דפדפנים שונים, אנו ממליצים שתבדקו את הגדרות הדפדפן שלכם.