Izvor i sastav prirodne mineralne vode

Prirodne mineralne vode, u koje spada i prirodna mineralna voda Donat Mg, podzemne su vode s posebnim stalnim hemijskim i fizikalnim svojstvima.

Mineralna voda
Zbog njihovih svojstava, prirodne mineralne vode nazivamo i životnim sokovima Zemlje.

Zahvaljujući svojim fizikalno-kemijskim svojstvima, voda tokom svojeg putovanja kroz unutrašnjost Zemlje intenzivno otapa stijene pod utjecajem pritiska, temperature, plinova, itd. Efikasnost djelovanja znatno se pojačava u slučaju prisutnosti ugljik dioksida.

Tako nastaju vodene otopine koje se međusobno razlikuju s obzirom na količinu i raznovrsnost otopljenih mineralnih tvari. Raznovrsnost otopljenih mineralnih tvari u prirodnim mineralnim vodama zavisi od podzemne okoline kojim voda teče, dubini vodenih puteva i vremenu zadržavanja vode u podzemnom prostoru.

Ogljikov dioksid Donat

Od 92 prirodna elementa, samo ih se četvrtina pojavljuje u sastavu mineralnih voda.

Kationi: Na+, K+, Mg2+, Ca2+
Anioni: Cl-, HC03-, S042-
Prateći elementi: Sr2+, Fe2+, Mn2+, F-, J-, Br-, SiO32- i brojni elementi u tragovima

Mineralne vode mogu se prema određenoj metodologiji podijeliti na različite tipove s obzirom na sadržaj prevladavajućih iona.

Donat Mg je magnezijeva-natrijeva-hidrogenkarbonatna-sulfatna kisela voda.

Čista voda

Čistoća prirodne mineralne vode

Za prirodne mineralne vode karakteristično je da odgovaraju higijenskim i bakteriološkim standardima već na samom izvoru. Njihova čistoća je posljedica velikih dubina iz kojih dolaze.

Donat raziskave

Farmakološka, fiziološka i klinička ispitivanja

Prirodna mineralna voda može imati prehrambene i fiziološke efekte.

Primjenom naučno priznatih metoda ispituju se svojstva prirodne mineralne vode i njezini efekti na ljudski organizam (neutralizacija želučane kiseline, reguliranje probave, utjecaj na funkciju bubrega, ravnotežu minerala...).